ZDROWIE ZACHOWANIA

GlenwoodSprings3154

Specjaliści Terapeuty Mountain Mountain i licencjonowani doradcy ds. Uzależnień oferują szeroki wachlarz terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i uzależnień, a także doradztwo w zakresie wyzwań psychologicznych, społecznych, związanych z małżeństwem i rodziną. Nasi terapeuci są częścią zespołu opieki, ściśle współpracując z dostawcami usług medycznych, aby poprawić całkowite zdrowie. Behawioralne usługi zdrowotne obejmują:

  • Doradztwo
  • Terapia małżeńska i rodzinna
  • Depresja
  • Poczucie niepokoju
  • Uraz
  • Zaburzenia związane z używaniem substancji

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601