PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Naszym przywilejem jest służyć wam. W duchu budowania wspaniałej relacji z tobą, oto czego możesz od nas oczekiwać, a czego oczekujemy od ciebie w zamian:

MASZ PRAWO DO:

 • Wyważone i pełne szacunku traktowanie, bez dyskryminacji.
 • Prywatność i godność osobista.
 • Poznaj nazwiska pracowników rodziny górskiej, którzy opiekują się tobą.
 • Otrzymuj informacje i zgodę na opiekę zalecaną przez twojego głównego opiekuna.
 • Z wyprzedzeniem poinformuj swoich pracowników służby zdrowia o tym, jaką opiekę wykonujesz lub czego nie chcesz otrzymywać, i życzymy jej przestrzegania.
 • Odmówić jakiegokolwiek / wszystkie leczenia i być poinformowanym o medycznych lub innych konsekwencjach swoich działań.
 • Poufność wszystkich informacji zawartych w Twojej dokumentacji medycznej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub umowę o płatność z osobą trzecią, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu przesyłek ubezpieczeniowych na wypadek choroby (HIPAA).
 • Poczuj się bezpieczny i wolny od nękania lub dyskryminacji.
 • Ocena i leczenie bólu.
 • Przejrzyj swój rachunek.
 • Sprawdź swoją dokumentację medyczną u swojego lekarza pierwszego kontaktu i otrzymaj kopię swojej dokumentacji medycznej na żądanie.
 • Weź udział w podejmowaniu decyzji dotyczących Twojej opieki zdrowotnej.
 • Zmień dostawcę podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli inni kwalifikujący się dostawcy są dostępni.
 • Wyraź swoje obawy, skargi lub zażalenia.
 • Należy zapewnić odpowiednią edukację lub szkolenie w zakresie potrzeb związanych ze zdrowiem i opieką zdrowotną.
 • Poszukaj drugiej opinii i uzyskaj skierowanie do specjalisty, gdy Twoje potrzeby wykraczają poza nasz zakres usług.

 

MASZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

 • Zapewnij pełną i dokładną historię medyczną, w tym leki i narkotyki, z których korzystałeś, wcześniejsze choroby, urazy lub opiekę medyczną, którą otrzymałeś, oraz aktualny stan zdrowia.
 • Zadawaj pytania, gdy nie rozumiesz.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy, gdy wyrazisz zgodę na zalecaną opiekę.
 • Zaakceptuj konsekwencje swoich działań, jeśli zdecydujesz się nie stosować się do zaleceń usługodawcy, co może obejmować zwolnienie cię z praktyki, jeśli twoja odmowa uniemożliwia nam zapewnienie opieki zgodnie z normami etycznymi i zawodowymi.
 • Zadbaj o swoje zobowiązania finansowe wobec rodziny górskiej.
 • Bądź świadomy praw innych pacjentów i personelu Mountain Family i szanuj własność Mountain Family.
 • Zachowaj zaplanowane spotkania i bądź na czas na te spotkania.
 • Aktywnie uczestnicz w podejmowaniu decyzji dotyczących Twojej opieki zdrowotnej.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA ZDROWIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W ten sposób opisano, w jaki sposób informacje medyczne na temat użytkownika mogą być wykorzystywane i ujawniane oraz w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych informacji. Przeczytaj ją uważnie. 

 

TWOJE MEDYCZNE REKORDY I TWOJE PRAWA

DOSTĘP

Tylko Ty lub Twój osobisty przedstawiciel masz prawo dostępu do Twojej dokumentacji medycznej bez Twojej pisemnej zgody. Jeśli chcesz, aby Twoja dokumentacja medyczna została zwolniona, lub zezwolić pracownikom Mountain Family na prowadzenie werbalnych rozmów z inną osobą lub usługą opieki zdrowotnej, wypełnij formularz Upoważnienie do ujawnienia formularza prywatnych informacji medycznych i przesłać go do Departamentu Zarządzania Rejestrami Zdrowia z identyfikatorem ze zdjęciem. Istnieje kilka sposobów wypełnienia wypełnionego formularza: wypełnij wypełniony formularz w dowolnej lokalizacji Mountain Family, wyślij faks do 970-945-1055, wyślij pocztą na adres PO Box 339, Glenwood Springs, CO 81602 lub wyślij e-mail na adres Eprice@mountainfamily.org, (Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz autoryzacji w języku hiszpańskim.)

Rodzina górska jest w stanie przekazać twoje informacje medyczne bez Twojej zgody do Twojej firmy ubezpieczeniowej na potrzeby rozliczeń i płatności. Jesteśmy również w stanie wydać Twoją dokumentację medyczną innemu pracownikowi służby zdrowia, do którego Cię wysłaliśmy, lub w sytuacjach nagłych w celach leczniczych. W przypadku innych wyjątków zapoznaj się z naszym Zawiadomienie o Privacy Praktyk (I tutaj w języku hiszpańskim).

PŁATNOŚCI

Rodzina górska nie jest w stanie ukryć Twojej dokumentacji medycznej z powodu niepłacenia świadczonych usług. Jednakże, mamy prawo obciążyć Cię rozsądną kwotą za powielenie twojej dokumentacji medycznej.

KOREKTY

Masz prawo zażądać korekty lub zmiany w dokumentacji medycznej, jeśli uważasz, że jest błąd. Wszelkie zmiany należy przesłać na adres: Elaena Price, Mountain Family Health Centers, PO Box 339, Glenwood Springs, CO 81602. Możesz również przesłać zmiany w formie pisemnej do 970-945-1055 lub e-mailem Eprice@mountainfamily.org. Twój dostawca opieki zdrowotnej i zespół dokonają przeglądu i powiadomią Cię, jeśli poprawka zostanie zatwierdzona. Twój pracownik służby zdrowia ma prawo odmówić twojej prośby.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

 • Art Fernandez, dyrektor operacyjny
 • Elaena Price, kierownik ds. Obsługi pacjentów

TELEFON 970-945-2840
FAKS 970-945-1055

 

Oświadczenia dotyczące prywatności HIPAA:

Zawiadomienie o praktykach dotyczących prywatności (angielski)
Zawiadomienie o praktykach dotyczących prywatności (hiszpański)

NAPISAĆ RECENZJĘ

Chcemy usłyszeć, co robimy dobrze i gdzie możemy poprawić. Opowiedz nam o swoich doświadczeniach, abyśmy mogli naprawić problemy, wprowadzić zmiany lub przekazać pochwały tym, którzy na to zasługują. Opisz, co się stało, w tym daty i nazwiska wszystkich zaangażowanych osób. Możesz pobierz formularz tutaj.

Prześlij swoją sugestię, komplement lub skarga na poniższy adres lub wyślij e-mailem na contact@mountainfamily.org. Informacje zwrotne można również przesłać faksem: 970-945-1055 (Attn: Jakość i zgodność).

Górskie ośrodki zdrowia rodzinnego
Uwaga: Dział jakości i zgodności
PO Box 339
Glenwood Springs, CO 81602

Powiedz nam, jak się z Tobą skontaktować, abyśmy mogli odpowiedzieć. Nie zostaniesz ukarany za złożenie skargi.

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Poprawiamy stan zdrowia naszej społeczności, zapewniając wszystkim sprawiedliwą i przystępną cenowo opiekę medyczną, behawioralną i dentystyczną.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601