SIŁA ZADANIA ADWOKATA

DOŁĄCZ DO WALKI, BY PRZYWOŁUĆ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ DO WSZYSTKICH

Nasza Grupa Zadaniowa Advocacy wzywa rządy stanowe i federalne do wspierania ośrodków zdrowia w Ameryce, które zapewniają opiekę 23 milionom ludzi o niskich dochodach w społecznościach zaniedbanych, oraz do rozszerzenia tej krytycznej sieci na kolejne obszary.

Współpracując ze stowarzyszeniami państwowymi i krajowymi, kształcimy decydentów publicznych na temat znaczenia naszych ośrodków zdrowia, znaczenia Medicaid i Medicare dla naszych pacjentów, a także potrzeby rozszerzenia dostępu i redukcji kosztów.

Jeśli cenisz lepszą opiekę zdrowotną dla większej liczby osób, proszę dołącz do naszej Grupy Zadaniowej Advocacy, pisząc wybranych urzędników, aby wyrazić swoje poparcie.

Aby dołączyć do zespołu, wyślij e-mail contact@mountainfamily.org!

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601