Jim-Calaway-credit-Ed-Kosmicki-1200x1162.jpg

Pamiętając filantropa Jima Calaway

Według Mountain Health Health Centers

Górskie ośrodki zdrowia rodzinnego honorują oddanie oddanego członka społeczności i mieszkańca Carbondale, Jima Calaway. Doceniamy to, jak głęboko zaangażowany Jim i jego żona Connie byli w poprawie usług i szans dla mieszkańców okolicy. Słońce Soprisa Miałem to przemyślane napisanie o Jimie po jego odejściu.


MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601