Każdego roku, Mountain Family Health Centers doskonali się i rozwija, aby zapewnić bardziej wszechstronną opiekę rosnącej liczbie pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki, którą zapewniamy, to wysoka jakość opieki, na którą zasługują nasi pacjenci.

Dbamy o dobre zarządzanie zasobami. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest przekazywanie informacji finansowych i raportów rocznych, aby nasze społeczności wiedziały, co dzieje się w ich lokalnym centrum zdrowia, a nasi darczyńcy wiedzą, jak wydawane są ich pieniądze. Mountain Family Health Centers jest organizacją non-profit z siedzibą w Colorado 501 (c) (3). Wszystkie darowizny przekazywane rodzinie górskiej podlegają odliczeniu od podatku w najszerszym zakresie dozwolonym przez Internal Revenue Service.

To centrum zdrowia jest stypendystą Programu Opieki Zdrowotnej pod 42 USC 254b i uznanym pracownikem publicznej służby zdrowia w ramach 42 USC 233 (g) - (n).

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601