Mountain Family Health Centres to 501 (c) (3) non-profit Federalne Centrum Zdrowia, które zapewnia wysokiej jakości zintegrowaną podstawową opiekę medyczną, behawioralną i stomatologiczną w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej, niezależnie od wypłacalność. Z dumą obsługujemy więcej niż pacjentów 21,000 w okręgach Garfield, Eagle, Pitkin i Rio Blanco.

Jako FQHC, Mountain Family Health Centers kwalifikuje się do ochrony przed odpowiedzialnością za nadużycia medyczne w Federalnej Ustawie o Roszczeniach przeciwko Torturom (FTCA). Jako takie, Mountain Family Health Centers jest stypendystą programu Health Center, poniżej 42 USC 254b oraz uznanym podmiotem publicznej służby zdrowia, poniżej 42 USC 233 (g) - (n).

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Poprawiamy stan zdrowia naszej społeczności, zapewniając wszystkim sprawiedliwą i przystępną cenowo opiekę medyczną, behawioralną i dentystyczną.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601