MOBILE DENTAL VAN

Mobilny Dental Van

  • Podstawowa stomatologia dla wszystkich grup wiekowych
  • Sprzątanie i profilaktyka
  • Promieniowanie rentgenowskie
  • Wypełnienia
  • Protezy częściowe

Mobile Dental Van znajduje się w naszym centrum zdrowia Glenwood Springs:
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601

Telefon: (970) 945-2840
Fax: (970) 945-2893

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601