DOSTĘP DO BASENU

PO WIĘCEJ INFORMACJI :

(970) 945-2840

28% populacji naszego obszaru żyje na poziomie lub poniżej 200% poziomu ubóstwa. Dodaj wysokie koszty utrzymania, wielu starszych mieszkańców, wielu pracowników bez ubezpieczenia zdrowotnego pracodawcy, i nic dziwnego, że opieka zdrowotna jest poza zasięgiem wielu swoich sąsiadów z Western Slope.

Podarunek dla naszej puli opieki zdrowotnej ma na celu pomoc najbardziej potrzebującym, zapewniając krytyczną opiekę zdrowotną, na którą nie mogliby sobie pozwolić - często zapobiegając poważniejszym problemom zdrowotnym, a czasem ratując życie.

W przypadku 2017, 2018 i 2019 zwracamy się do naszych darczyńców z programu Care Access Pool, aby rozważyli przekazanie prezentów na kampanie bazaltowe i edwards capital, finansując nowe ośrodki zdrowia dla tych społeczności, które ich potrzebują.

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601