DOSTĘP DO BASENU

PO WIĘCEJ INFORMACJI :

(970) 945-2840

28% ludności naszego obszaru żyje na poziomie 200% lub poniżej poziomu ubóstwa. Dodajmy do tego wysokie koszty utrzymania, wielu starszych mieszkańców, wielu pracowników bez ubezpieczenia zdrowotnego pracodawcy i nic dziwnego, że opieka zdrowotna jest poza zasięgiem wielu sąsiadów z Western Slope.

Prezent dla naszej puli Care Access Pool jest przeznaczony wyłącznie dla osób najbardziej potrzebujących, zapewniając krytyczną opiekę zdrowotną, na którą w innym przypadku nie mogliby sobie pozwolić - często zapobiegając znacznie poważniejszym problemom zdrowotnym, a czasami ratując życie.

W latach 2017, 2018 i 2019 prosimy naszych corocznych darczyńców z puli Care Access Pool, aby rozważyli skierowanie prezentów do Kampanii Basalt i Edwards Capital w celu finansowania nowych ośrodków zdrowia dla tych społeczności, które ich potrzebują.

Mountain Family Health Centers to 501 (c) (3) non-profit Federalnie wykwalifikowany ośrodek zdrowia

MISJA

Poprawiamy stan zdrowia naszej społeczności, zapewniając wszystkim sprawiedliwą i przystępną cenowo opiekę medyczną, behawioralną i dentystyczną.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601