POJEDYNCZE PREZENTY

WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTAWIE:

Nawet niewielka darowizna robi wielką różnicę. Może to być różnica między zębem zapisanym lub utraconym. Różnica między taryfą autobusową a kliniką lub pozostaniem w domu z pogarszającą się infekcją. Lub różnica między dobrym zdrowiem a rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, takich jak grypa.

W przypadku 28% mieszkańców naszego obszaru, którzy żyją poniżej 200% wskaźnika ubóstwa i notują wysokie koszty utrzymania, wiele osób zależy od Twojej uprzejmej pomocy w zakresie nawet najbardziej podstawowej opieki medycznej, dentystycznej i behawioralnej.

Proszę, dziś zrób prezent.

Pojedyncze prezenty będą skierowane na bezpośrednie potrzeby naszych pacjentów.

MISJA

Zapewnienie wysokiej jakości zintegrowanej podstawowej opieki medycznej, behawioralnej i dentystycznej w społecznościach, którym służymy, ze szczególnym uwzględnieniem medycznie niedocenianych, niezależnie od zdolności płatniczych.


970-945-2840
contact@mountainfamily.org
(tylko ogólne pytania)
1905 Blake Avenue, Suite 101
Glenwood Springs, CO 81601